СТИГМАТА - "ПСИХИЧНА БОЛЕСТ"

Множество научни проучвания по цял свят сочат, че значителна част от хората носят в себе си остаряла, негативна картина за психиатрията и за психичните болести. Все още на психично болния се гледа като на неудачник, който не може да се справя с предизвикателствата на живота; който по наследство е обречен да е такъв. Често се загърбват социалните причини, които правят някои хора неуспяващи и поради това развиващи психично разстройство. Слабо информираните хора поставят под общ знаменател болните.   Прочети още ....

Известни личности разкриват психичните си заболявания

Тези личности са известни, красиви и успешни, но не изпитват притеснение да признаят публично, че страдат или са страдали от едно или друго психично заболяване, като по този начин вдъхват кураж на другите.
1. Леонардо Ди Каприо, Обсесивно-компулсивно разстройство - Леонардо ди Каприо още като дете е страдал от обсесивно-компулсивно разстройство, което се отключва отново по време на снимките на "Авиаторът". "Гримьорът и асистентът ми да ме водеха до снимачната площадка и знаех, че си казват "О Боже, ... Прочети още ....

Никой, който е в душевно и телесно здраве няма да посегне на живота си

Интервю на Емил Спахийски с Националния консултант по психиатрия проф. д-р Вихра Миланова.
- Покрай всичките самоубийствени атентати в Европа се прокрадна тезата, че саможертвата, самоунищожението се е превърнало в мода. Има ли нещо такова, професор Миланова?
- Не можем да кажем дали е мода. Но наистина напоследък около нас има много агресия - както активна, която за съжаление превал и ра, така и пасивна.  Прочети още .....

7 мита за депресията

Мит 1. Депресията не е болест. Популярно е мнението, че депресията е "модерна глезотия" и се случва всекиму, просто човек дава воля на лошото си настроение и не са му нужни никакви лекарства. Напротив - това е съвсем истинско, сериозно заболяване, дори с възможен летален изход (самоубийство). Разбира се, с леката форма на тревожност всеки може да се справи сам, но при тежките случаи без лечение депресията може да продължава с години, да се усилва и да прерасне например в маниакално-депресивна психоза. Прочети още ......

Според бюджета за 2017 година и актуализираната бюджетна прогноза на МЗ, разходите за психиатричната помощ в страната остават на психосегашните Picture3нива. МЗ си поставя, като основа цел осигуряване на равнопоставен достъп и качествено лечение и грижи на всички хора с психични разстройства.
Системата за първична медицинска помощ трябва да се развие като първа точка за достъп до системата
за психичноздравни услуги, тъй като услугите в нея не са свързани с тежка стигма, достъпни са и позволяват ефективна краткосрочна интервенция.

ssЦентър за защита правата в здравеопазването работи по реализацията на проект „Открито за психичните разстройства“ по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве“,осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. или по известен като Норвежката програма.

Целта на проекта е борбата със стигмата, намаляване на дискриминацията и неравното третиране на болните с психични разстройства, чрез повишаване на публичното самосъзнание и най-вече чрез разбиране на хората с тези страдания, които са болестни състояния като всички останали. Конкретните ни цели са повишаване информираността и моделиране на поведение в обществото за преодоляване на предразсъдъците нашите послания да достигнат до максимален брой хора. По този начин ще подпомагаме хората с психични разстройства, които да намерят работа, да се обучават, да имат реализация и най-вече да не бъдат игнорирани от обществото. Те са хора като нас, но по-чувствителни и уязвими.

Обучителният семинар "Открито за психичните разстройства" гр. Бургас за ромски здравни медиатори приключи успешно. Вички поканени медиатори, проявиха интерес и присъстваха на събититето. Доц. Кожухаров направи отлична презентация и модерира много добра дискусия. И този път, както във Варна участниците бяха много активни, с примери и въпроси от практиката. Освен въпросите които бяха повдигнати във Варна, тук имаше интерес и към проблема "аутизъм" и детска психиатрия.

Присъстваха и представители на управителният съвет на сдружението, които предложиха материалите по обученията да им бъдат предоставени в електронен вид на национално ниво, така че да могат да ги разпространят до всичките си членове.

Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"

Смята се, че последиците на стигмата – проявите на дискриминация – са много по-сериозни от преките последици на самото психично заболяване. Съществуват различни форми на дискриминация.
А. Пряка дискриминация.
Тази категория обхваща случаите, когато хората с психично-здравни проблеми страдат от пряко изразено неоправдано (основано на стигмата) негативно отношение и свързано с него поведение. Дискриминацията намира израз както в това, което другите правят, така и в това, което не правят. По-долу тези аспекти ще бъдат отбелязани за различните сфери на живота. Освен многобройните истории, които може да разкаже всеки човек с психично заболяване, има изследвания, които потвърждават съществуването на тези нагласи.

  • Хората с психично-здравни проблеми имат трудности с намирането на жилище: повечето собственици на жилища, както и администрацията на общинските жилища, предпочитат да си нямат работа с тях и най-често просто отказват да им дадат под наем помещение.

  • Безработицата е огромен проблем за хората с психично-здравни проблеми: според оценките, в САЩ 80 – 90 процента от хората със сериозни психично-здравни проблеми нямат работа. У нас положението, най-вероятно, е подобно, но липсват данни. Работодателите най-често просто отказват да вземат на работа хората с психично-здравни проблеми. Също така те не адаптират работни места за хора с психично-здравни проблеми, дори да имат възможност и финансов стимул да го направят.

Утре /27.11.2015/ в гр. Бургас ще се проведе обучителен семинар на здравните медиатори от варненска област. Семинарът е организиран от ЦЗПЗ във връзка с проекта „Открито за психичните разстройства“. Обучението ще се състои в хотел "Димят" от 16.00 часа. Целта е намаляване дискриминационното отношение към хората с психични проблеми и начините за преодоляване на тази стигма. Акцент на срещата е ролята на здравния медиатор в тази не лека задача. Лектор ще бъде доц. Христо Кожухаров -

Ръководител на Втора клиника по психиатрия при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.

Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"

Тези личности са известни, красиви и успешни, но не изпитват притеснение да признаят публично, че страдат или са страдали от едно или друго психично заболяване, като по този начин вдъхват кураж на другите.

1. Леонардо Ди Каприо, Обсесивно-компулсивно разстройство - Леонардо ди Каприо още като дете е страдал от обсесивно-компулсивно разстройство, което се отключва отново по време на снимките на "Авиаторът". "Гримьорът и асистентът ми да ме водеха до снимачната площадка и знаех, че си казват "О Боже, ще ни трябват десет минути, за да го заведем до там, защото той трябва да се връща и да стъпва на онова, да докосва вратата и да влиза и да излиза пак. Това буквално ме подлудяваше през цялото време. Продължи месеци след снимките, и още."

2. Брад Пит, Депресия - "Борех се с депресията, не знам, не това десетилетие - може би беше миналото. Но това също така те кара да откриеш кой си. Виждам го като обучителен опит, също както един семестър: "Този семестър аз специализирах в депресия. Правех едно и също всяка нощ и вцепенявах себе си докато заспя - една и съща рутина. Не можех да дочакам да се прибера и да се скрия."

3. Елън Дедженеръс, Депресия - "Всичко, от което някога съм се страхувала, ми се случи. Загубих предаването си. Бях непрекъснато нападана. От положението, в което изкарвах куп пари, правейки комедия, стигнах до положение, в което не изкарвам никакви пари. Когато напуснах студиото, след 5 години упорита работа, знаейки че са се отнесли с мен неуважително по единствената причина, че съм гей, просто изпаднах в дълбока, дълбока депресия."