Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.  Прочети още ....

Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията разглежда случаи .... Прочети още ....

Съдебни дела срещу администрацията

burocracyАдминистративните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.
Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални и общи административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.
Тези дела се водят пред съответния административен съд. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Прочети още .....

12.11.2015

Социалната стигма е основната причина у нас да няма регистър на хората с психични разстройства - около това мнение се обединиха гостите в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR , проф. Вихра Миланова и д-р Стойчо Кацаров.

Двамата бяха категорични, че в обществото не се прилагат мерки за приемането на хората с подобни заболявания, което още повече задълбочава проблема. По думите на проф. Миланова, именно социалната интеграция е ключова за подобрението на пациенти с психични разстройства. Особено често явление обаче е за това да не се говори, което създава грешна представа, че това са хора, непригодни за нормален живот и работа.

Тревожна статистика

Поне една пета от хората в България са застрашени от психични разстройства, коментира проф. Миланова. Към тези разстройства спадат тревожността, депресията и зависимостите. Тя обаче подчерта, че това е процентът на хората, подложили се на лечение. Остава неизвестен броят на засегнатите, които се страхуват да потърсят медицинска помощ:


„Близките също се страхуват да признаят за болестите на роднините си. Автостигмата е много силна. Една голяма част от тях, ако получат диагноза, те не смеят да потърсят второ мнение от лекар, за да я потвърди или отхвърли и са готови с години взимат медикаменти”, обясни проф. Миланова.
Д-р Кацаров пък допълни, че лошото финансиране и недобрата организация на психиатричната помощ у нас също влече след себе си стигматизация.

А лекарите?

В хода на разговора беше повдигнат и въпросът за полицейските протести. Д-р Кацаров направи съпоставка между заплатите в МВР и тези на лекарите у нас. Той обясни, че специалистите в областта на психичните заболявания получават между 500 – 600 лева месечно възнаграждение и подчерта, че едва 2% от парите за здраве отиват в това направление.

В Бюджет 2016 са планирани 3 млд. лева за здравеопазване, или 4% от БВП. Приблизително толкова средства са отделяни и предни години, обясни д-р Кацаров.  Досега обаче парите са били разпределяни с лимит на всяка болница. Новото от следващата година е, че се въвежда лимит на всяка отделна дейност, извършвана в болницата.

Прочети още на: http://www.bgonair.bg/bulgaria/2015-11-12/pone-edna-peta-ot-horata-v-balgariya-sa-zastrasheni-ot-psihichni-razstroystva

Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди да изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си. Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...