Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.  Прочети още ....

Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията разглежда случаи .... Прочети още ....

Съдебни дела срещу администрацията

burocracyАдминистративните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.
Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални и общи административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.
Тези дела се водят пред съответния административен съд. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Прочети още .....

Хората с психични разстройства не са опасни и не извършват повече престъпления от другите.

Шизофренията е психично разстройство, от което страда 1 % от общата популация по света. Тя е от болестите, чиято честота и разпространение остават постоянни във времето, и това е една от големите загадки, казва проф. Вихра Миланова, ръководител на Клиника по психиатрия в Александровска болница. Дори по времето на Хитлер, когато болните от шизофрения и техните семейства били подложени на пълен геноцид, броят на шизофренно болните в Германия след Втората световна война е нараснал и в следващите години постепенно се възстановил до предишните граници.

Много се говори за генетичния фактор при тази болест, но кога и при какви условия на околната среда се активират тези гени, не е ясно, подчертава проф. Миланова. При наличието на двама болни родители рискът за поколението е най-голям – около 48%, при един родител – 12-15%. При близнаците, ако единият е болен, рискът за другия е близо 50%. В 60-80% от случаите болестта се дължи на генетичния фактор, но има и доста спорадични случаи, при които няма болни родственици, обяснява психиатърът.

Рисковите фактори могат да бъдат най-различни. Предразполагащи и утежняващи са черепно-мозъчните травми, тежка загуба или посегателство в ранното детство, вътреутробни инфекции и др. Някои болестни прояви при жените могат да се изострят след раждане. Това е болест на младата възраст, която обикновено се проявява около юношеството. Тя засяга еднакво и мъжете и жените, но по-тежко боледуват мъжете.

Първите проявления на заболяването са отчуждаване от близките и нежелание за общуване, посочва специалистът. „Пациентите обикновено занемаряват външния си вид и спират да поддържат хигиена. Постепенно започват да стават подозрителни и агресивни, особено към най-близките хора. Появяват се различни халюцинации - слухови, обонятелни, зрителни ”, разказва опитният психиатър. По думите й тези симптоми могат да продължат около година, преди родителите да забележат промяната. „Началото е подмолно, постепенно, като продромите (белезите) са много дискретни, след което болестта се изявява. Колкото по-рано тя бъде открита, толкова по-добри са резултатите от лечението”, категорична е проф. Миланова.

По думите й съвременната медицина разполага с достатъчно добри медикаменти и много рехабилитационни програми за психично болни. Благодарение на тях пациенти с шизофрения, афективни разстройства и тревожност могат да водят един пълноценен живот. В действителност това са хора с проблем, който може да бъде лекуван, както всеки друг, твърди проф. Миланова. „Онова, което ги прави различни, е спад въвфункционирането, засяга се вниманието, които не им позволяват бърза реакция и анализ на информацията, липса на способност да започнат  и да завършат докрай целенасочна дейност, която се дължи на липса на стимули или капацитет да продължат започнатото.

Заради нарушеното внимание психично болните трудно могат да работят, тъй като бързо се изморяват и изчерпват.Често се оплакват от емоционална празнота, не са способни да се радват на неща, които преди са им носели удоволствие. Но те в никакъв случай не са опасни и не извършват повече престъпления, отколкото всички останали хора. На тях трябва да им се даде шанс, но за съжаление това не го разбират нито политиците, нито обществото в България”, е категоричното мнение на специалиста.

"Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"

Източник: www.credoweb.bg

 


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди да изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си. Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...