Често задавани въпроси - Болнична помощ

Моля изберете категория

ЧЗВ - Болнична помощ

В болница можете да постъпите с направление за хоспитализация от общопрактикуващия лекар, лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ, или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата.

Да. Можете да осъществите правото си на избор да се лекувате, в която и да е болница на територията на страната.

Не могат да Ви откажат болнично лечение, но ако не сте здравноосигурен трябва да заплатите за проведеното лечение.

Да, но вероятно ще трябва да заплатите за това. С Наредба е определен максимален размер на заплащане за избор на лекар - 500 лева и за избор на екип - 900 лева.

Да. В размерите и при условията определини с Постановление на Министерския съвет. За 2016 година се заплаща такса в размер на 5.80 лева за всеки ден престой, но за не повече от 10 дни в една календарна година.

Да при условия и ред определени с Правилника за вътрешния ред

Законът за здравето Ви дава право на информирано съгласие. Лекуващият лекар е длъжен да Ви информира за естеството на заболяване, за възможните начини на лечение, за възможните рискове от него. За цялото лечение трябва да изразите писмено съгласието си.

Лечение без съгласието на пациента може да бъде провеждано само в строго определени от Закона за здравето случаи на принудително лечение.

Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...