Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията финансира лечение на лица над 18 г., само лечения, които не се предлагат в България. Комисията може да заплати лечение не само в страна от ЕС, но и във всяка друга. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Право да получите цялата информация, свързана с вашето здравословно състояние, преди да дадете съгласие за започване на лечение. Прочети още .....

Мит 1: Психичната болест и умствената изостаналост са едно и също нещо

Факт: Това са две съвсем различни разстройства. Умствената изостаналост се характеризира основно с ограничение в интелектуалните функции и свързаните с това затруднения в изпълнението на някои основни дейности от ежедневието. За разлика от това, интелектуалното функциониране на хората с психиатрична инвалидност, е като на всички останали от общата популация.

Мит 2: Психичните разстройства са само плод на нечия фантазия

Факт: Психичните разстройства са реални. Психичните болести и мозъчните разстройства носят страдание, водят до инвалидност и могат дори да скъсят продължителността на живота. Установено е, че през 2000 г. на всеки 40 секунди в света се е самоубивал по един човек. 

Мит 3: Психичните разстройства се дължат на слабохарактерност

Факт: Те се причиняват от биологични, психологични и социални фактори. Данните от научните изследвания сочат, че за възникването на шизофренията, депресията и алкохолизма роля имат генетични и биологични фактори. Различни фактори от социалната среда, като загуба на любим човек или работа, могат съществено да допринесат за развитието на различни разстройства. 

Мит 4: Възстановяването след прекаран епизод на психична болест е невъзможно

Факт: Дългосрочните проучвания показват, че мнозинството от хората с психична болест безспорно се подобряват и водят стабилен и продуктивен живот. В продължение на десетилетия се считаше, че психичната болест е постоянна и нелечима. Хората с психична болест бяха отделяни от обществото чрез настаняването им в психиатрични болници. С откриването на медикаменти, които облекчават симптомите на психичната болест, се наблюдава  постоянна  еволюция към осигуряването на лечение и рехабилитация в общността.

Мит 5: Психичните болести засягат само хората в богатите страни

Факт: Психичните и мозъчните разстройства са грижа и за развитите и за развиващите се страни. При едно забележително проучване на СЗО в 27 развити и развиващи се страни не е открита страна, в която да няма шизофрения. Злоупотребата с алкохол е друго често срещано разстройство, за което не съществуват граници. 

Мит 6: Работещите с психична болест и тези с епизод на психична болест в миналото са второ качество работници и служители.

Факт: Работодатели, които са наели такива хора съобщават,  че те са с по-редовно и точно присъствие на работа и са толкова добри (а в някои случаи и по-добри) работници, колкото и останалите по отношение на мотивация, качество на работата им и трайно задържане на работното място. 

Мит 7: Психичните разстройства не са истински болести, а личностни нарушения с отклонения в поведението

Факт: Нарушенията в мозъка не са по-различни от нарушенията на сърдечно-съдовата система, метаболизма, бъбрека и т.н. Проучванията сочат генетични и биологични причини за заболяванията и могат да бъдат лекувани ефективно.

Мит 8: Психично болните и прекаралите епизод на психична болест са опасни и агресивни.

Факт: Oгромната част от тези хора не са агресивни и опасни. Статистиката показва, че насилието от хора  с психични разстройства  не е по-високо от това на хората от общата популация. Хора с психично заболяване като шизофрения са по- скоро изплашени, объркани и отчаяни, отколкото агресивни. Този имидж и дискриминация произтича от отразяването на медиите на случаи с хора с психични разстройства.

Мит 9: Хора с тежки психични заболявания (шизофрения, бипорярно разстройство) са опасно нестабилни и най-често се оттеглят от обществото.

Факт: Много често хората с такова заболяване следват лечение, което е ефективно. Голяма част от тях могат да водят пълноценен и активен живот. Известно е, че много гениални учени, велики творци и далновидни политици са страдали от тежки психични разстройства – Айнщайн, Хемингуей, Ван Гог, Чърчил.

Мит 10: Психичната болест не може да засегне мен

Факт: Психичните разстройства са изненадващо чести и могат да засегнат всеки и независимо от неговата социална, икономическа, семейна, културална или полова принадлежност. Според данните на СЗО, 1 на всеки 4 семейства е засегнато от психично разстройство по някакъв начин. Това може да бъдете и Вие...или някой близък до Вас

 

„Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на

 Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското

 икономическо пространство 2009-2014 г.“


Нашата мисия

mission

Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...